Fordele ved at være regnskabskonsulent

Her får du 5 fordele ved at være regnskabskonsulent. Så går du med tanker om, hvordan du kan få mere fleksible arbejdstider og alsidighed i dit arbejde? Måske går du med overvejelser om, hvordan du kan opnå mere frihed og selvbestemmelse i din karriere? Eller måske er du blot nysgerrig på, hvilke muligheder du har som regnskabskonsulent? Så kan du blive klogere her, hvor vi har samlet 5 fordele ved at være tilknyttet som interim-regnskabskonsulent.

1. Variation i arbejdsopgaver

En af de store fordele ved at være økonomi- eller regnskabskonsulent er den store variation i de opgaver, du løser. Du får mulighed for at arbejde med forskellige spændende virksomheder, hvor du får lov at sætte din faglighed i spil og hjælpe kunder med de udfordringer, de står over for. Det bliver kort sagt aldrig kedeligt eller rutinepræget, da der hele tiden vil være varierende opgaver og kunder af forskellige varigheder.

2. Kompetencegivende arbejde

Med den store variation i arbejdsopgaver får du som interim regnskabskonsulent dermed også en bred viden og erfaring med forskellige brancher, virksomheder, procedurer og systemer. Det giver en indsigt og viden, som du kan trække på i din karriere fremadrettet.

Dine kompetencer bliver derfor oprustet, hvilket gør dig robust i forhold til at håndtere de nye udfordringer og kunder, du møder i en alsidig hverdag. Den store viden og erfaring, du tilegner dig som interim regnskabskonsulent, kan give dig den bedste ballast for din videre karriere eller sikre dig et løbende kompetenceløft og spændende jobindhold.

3. Mulighed for personlig udvikling

Som interim regnskabskonsulent er dine rolle først at fremmest at konsultere og hjælpe kunder med løsninger på de opgaver og udfordringer, deres specifikke situation kalder på. Men du indtager også en rolle som sælger, hvor relationer til kunder og midlertidige kollegaer er afgørende for at have succes i opgaven.

Du udvikler derfor som interim regnskabskonsulent særdeles nyttige evner til at tilpasse dig forskellige arbejdsmiljøer og -procedurer og at håndtere forskellige kunder ud fra hver deres udgangspunkt. Som interim regnskabskonsulent får du derfor opbygget dine evner til omstilling og relationsdannelse, og ikke mindst til at agere proaktivt i de forskelligartede situationer, du bliver sat i.

Dette giver en solid grobund for personlig udvikling, der kan fortsætte og komme dig til gavn hele din karriere.

4. Mere selvbestemmelse i dit arbejdsliv

Friheden til at vælge og have medbestemmelse over din egen tid og opgaver er ofte et stort trækplaster for de, der vælger at blive regnskabskonsulenter på interim-basis. Som interim regnskabskonsulent får du mulighed for selv at sætte retningen for dit arbejdsliv, da du både har indflydelse på, hvilke typer af opgaver du gerne vil arbejde med, og hvor mange timer du ønsker at arbejde i ugen eller måneden. Du kan derfor få mulighed for mere fleksible arbejdstider, og du vælger selv, om du vil arbejde som konsulent på deltid eller fuldtid.

Du kan som regnskabskonsulent også vælge at gå selvstændig og løse freelance konsulentopgaver. Selvom du er selvstændig, har du stadig mulighed for at være tilknyttet et bureau som eksempelvis Adminto, så du kan blive sendt ud som interim regnskabskonsulent, hvor du assisterer virksomheder, som har brug for midlertidig interimassistance.

Du vil som interim regnskabskonsulent derfor opleve en større frihed til at forme det arbejdsliv, du ønsker. Det kan være, du vil prøve kræfter med controller-opgaver, eller du er klar til at prøve dig selv af med ledelsesansvar i en CFO-stilling. Mulighederne er mange, og du vælger selv, hvilken mulighed du griber som interim regnskabskonsulent.

5. Fagligheden i fokus

Når du bliver ansat som regnskabskonsulent på interim-basis betyder det, at du kun er ansat for en midlertidig periode til at løse specifikke opgaver for en virksomhed. Du er som interim regnskabskonsulent derfor ikke bundet af interne sociale relationer og hierarki i virksomheden, og du kan derfor koncentrere dig om opgaven i den afgrænsede periode, du assisterer virksomheden.

Du kan derfor holde fuld fokus på at bringe din faglighed i spil hos virksomheden, hvilket er til gavn for både virksomheden og dig.

Herunder kan læse mere om, hvad vores tilknyttede regnskabskonsulenter fortæller om fordelene ved at arbejde som konsulent på interim-basis:

“Det bedste ved at være regnskabskonsulent er variationen i arbejdsopgaver. Det bliver aldrig kedeligt og trivielt, da der altid er en ny, spændende opgave i vente. Jeg elsker at sætte mig ind i nye systemer, møde nye mennesker og kulturer og at kunne hjælpe og gøre en forskel for kunden.”

Overvejer du at gå konsulentvejen?

Så vil Adminto gerne høre fra dig. Vi er altid på udkig efter kompetente kræfter, der kan hjælpe vores kunder med at varetage opgaver i økonomiafdelingen.

Læs mere om interim eller vores konsulentordning eller ring til os på 53 83 50 84, hvor vi kan tage en snak om mulighederne for at blive økonomi- eller regnskabskonsulent hos Adminto.

Få et uforpligtende tilbud

Få et tilbud på en god løsning inden for 24 timer. Vi er klar, når du har brug for at få tilført ressourcer og kompetencer til at få løst dine drifts-, udviklings- eller ledelsesopgaver i din økonomiafdeling.