Hvem, hvad, hvornår? – Den nye bogføringslov

Den nye bogføringslov, som trådte i kraft den 1. juli 2022, indeholder en trinvis igangsætning af forskellige elementer i loven med samtidig løbende udvidelse i antallet af virksomheder, som er omfattet af loven. Her giver jeg/vi et kort overblik over, hvad du som virksomhed skal være opmærksom på, når de nye regler træder i kraft.

Først og fremmest skal du være opmærksom på, at din virksomhed kan være omfattet af reglerne omkring beskrivelse af bogføringsprocedurer, som træder i kraft den 1. januar 2023, hvilket jo er lige om lidt. Manglende overholdelse af reglerne kan give anledning til store bøder, og det er derfor vigtigt, at du som virksomhedsejer, bestyrelse eller direktør sikrer dig/jer, at I kommer på plads med den del indenfor kommende måned.

Den nye bogføringslov medfører en øget digitalisering af stort set alle erhvervsdrivende virksomheder, idet der bl.a. stilles krav om dels digital bogføring og dels digital opbevaring af bilag.

Her kan du se de væsentlige tidsfrister for de nye regler:

1. juli 2022: Bestemmelser vedtages vedr. tilrettelæggelse og udførsel af bogføringen, herunder generelle krav til bogføringen, registrering af afstemning, opbevaring og definitioner.

1. januar 2023: Virksomheder, der har pligt til at aflægge årsrapport, eller hvis nettoomsætning overstiger 300.000 kr. i to på hinanden følgende regnskabsår, skal udarbejde en beskrivelse af deres bogføringsprocedurer.

1. januar 2024: Virksomheder med pligt til at aflægge årsrapport (regnskabsklasse B, C og D) forventes at skulle anvende digitale bogføringssystemer.

1. januar 2026: Øvrige virksomheder med en nettoomsætning over 300.000 kr. (regnskabsklasse A og personligt drevne virksomheder) forventes at skulle anvende digitale bogføringssystemer.

Herunder kan du blive klogere på, hvad det væsentlige nye indhold er i den nye bogføringslov:

  • Bogføringen skal være digital, hvilket indebærer, at registreringer og bilag skal foreligge i digital form, ligesom der stilles specifikke krav til bogføringssystemet
  • Der skal benyttes enten et offentligt godkendt digitalt bogføringssystem eller opfyldes en række krav til bogføringssystemet. Loven stiller også krav om, at udbydere af digitale bogføringssystemer skal have deres system godkendt af Erhvervsstyrelsen.
  • Virksomheder, der har pligt til at aflægge årsrapport, eller hvis nettoomsætning overstiger 300.000 kr. i to på hinanden følgende regnskabsår, skal udarbejde en beskrivelse af deres bogføringsprocedurer.
  • Der skal foretages afstemninger, der er nødvendige for at sikre, at der foreligger et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger eller angivelser om moms, skatter, afgifter samt års-og delårsrapporter.
  • Dokumentation, der udarbejdes i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten, fx dokumentation vedrørende noter, ledelsesberetning, skøn og vurderinger, omfattes af definitionen af regnskabsmateriale, der skal opbevares efter bogføringsloven.

Få et uforpligtende tilbud

Få et tilbud på en god løsning inden for 24 timer. Vi er klar, når du har brug for at få tilført ressourcer og kompetencer til at få løst dine drifts-, udviklings- eller ledelsesopgaver i din økonomiafdeling.