Den nye bogføringslovs opdaterede deadlines samt godkendte standardbogføringssystemer

Ikrafttrædelsestidspunktet i den nye bogføringslov for kravet om digital bogføring er fastlagt for virksomheder, der har pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven (selskaber mv.). Ikraftrædelsestidspunktet afhænger dels af virksomhedens regnskabsår, samt af om virksomheden anvender et standardbogføringssystem eller et specialudviklet bogføringssystem.

Få de vigtigste deadlines i indlægget her

Standardbogføringssystem for selskaber mv.

Et standardbogføringssystem er et bogføringssystem, som er registreret og godkendt hos Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at Erhvervsstyrelsen har kontrolleret, at systemet lever op til bogføringslovens krav. Erhvervsstyrelsen har offentliggjort denne fortegnelse over standardbogføringssystemer. Fortegnelsen opdateres løbende. Se listen her: https://erhvervsstyrelsen.dk/fortegnelse-over-registrerede-bogfoeringssystemer

Deadline

For virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som benytter et digitalt standardbogføringssystem, vil kravet om digital bogføring være gældende for regnskabsår, der begynder 1. juli 2024 eller senere.

  • Hvis regnskabsperioden er 01.07 – 30.06, så vil kravet vil være gældende for virksomheden fra 1. juli 2024.
  • Hvis regnskabsperioden er 01.01 – 31.12, så vil kravet vil være gældende for virksomheden fra 1. januar 2025.

Specialudviklet bogføringssystem

Specialudviklede bogføringssystemer forhåndsgodkendes ikke af Erhvervsstyrelsen, og virksomheden er derfor selv ansvarlig for at sikre, at systemet lever op til kravene. Kravene til specialudviklede bogføringssystemer er endnu ikke fastlagt.

Deadline

For virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som benytter et specialudviklet bogføringssystem, vil kravet om digital bogføring være gældende for regnskabsår, der begynder 1. januar 2025 eller senere.

  • Hvis regnskabsperioden er 01.01 – 31.12, så vil kravet vil være gældende for virksomheden fra 1. januar 2025.
  • Hvis regnskabsperioden er 01.07 – 30.06, så vil kravet vil være gældende for virksomheden fra 1. juli 2025.

Øvrige virksomheder

For virksomheder, som ikke har pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven (f.eks. personligt ejede virksomheder), men hvor omsætningen i to på hinanden følgende indkomstår overstiger 300.000 DKK forventes kravet om digital bogføring tidligst at gælde for regnskabsår, der begynder 1. januar 2026 eller senere.

Har du brug for rådgivning eller hjælp? Eller har du brug for en konsulent til at varetage en midlertidig stilling?

 

Ring på

Line Arrow 19

Læs seneste nyt fra Adminto

Nysgerrig på mere? Du kan læse meget mere omkring interim og nyheder på det økonomiske område.

Få et uforpligtende tilbud

Få et tilbud på en god løsning inden for 24 timer. Vi er klar, når du har brug for at få tilført ressourcer og kompetencer til at få løst dine drifts-, udviklings- eller ledelsesopgaver i din økonomiafdeling.