ESG-regnskab – Få et overblik over en af tidens store trends

ESG-regnskaber (Environmental, Social, and Governance) er blevet en stor trend inden for virksomhedsrapportering i de senere år. ESG-regnskaber er en metode til at måle og rapportere virksomheders præstationer inden for miljømæssige, sociale og governance-mæssige områder.

Lær meget mere om ESG regnskaber og kom med på trenden

ESG-Regnskab - Environmental, Social, and Governance

Miljømæssige faktorer omfatter for eksempel en virksomheds CO2-udledning, vandforbrug, affaldshåndtering og klimastrategier. Sociale faktorer omfatter arbejdsforhold, mangfoldighed og inklusion, arbejdssikkerhed og virksomhedens indvirkning på samfundet. Governance-faktorer omfatter virksomhedens ledelse, etiske retningslinjer, bestyrelsesstruktur og beslutningsprocesser.

Bæredygtighed og ansvarlig forretningsdrift

ESG-regnskaber giver virksomheder mulighed for at demonstrere deres indsats inden for bæredygtighed og ansvarlig forretningsdrift. De bruges også af investorer til at vurdere virksomheders ESG-ydeevne og integrere ESG-faktorer i deres investeringsbeslutninger. Mange investorer og finansielle institutioner har indarbejdet ESG-analyser og vurderinger som en vigtig del af deres investeringsstrategier for at identificere virksomheder med god ESG-praksis og potentielt undgå risici forbundet med dårlig ESG-styring.

 

ESG-regnskaber kan omfatte kvantitative målinger, som f.eks. CO2-udledning pr. enhed produceret, antallet af arbejdsulykker eller andele af kvinder i ledende stillinger. Derudover kan de også omfatte kvalitative oplysninger, f.eks. virksomhedens politikker og strategier for bæredygtighed og samfundsansvar.

Fortsat under udvikling

ESG-regnskaber og rapportering er fortsat under udvikling, og der er stadig debat om standardisering og pålidelighed af ESG-data. Mange lande og internationale organisationer arbejder dog på at etablere retningslinjer og standarder for ESG-rapportering for at fremme gennemsigtighed og sammenlignelighed på tværs af virksomheder og sektorer.

Generelt set er ESG-regnskaber og ESG-investeringer blevet en vigtig trend i erhvervslivet og investeringsverdenen, da der er en øget bevidsthed omkring bæredygtighed, sociale spørgsmål og god ledelsespraksis. Virksomheder, der demonstrerer stærk ESG-ydeevne, kan drage fordel af forbedret omdømme, bedre adgang til kapital og en konkurrencemæssig fordel i markedet.

Selvom der ikke er en endelig liste over målepunkter for ESG-regnskaber, er her nogle yderligere forslag til faktorer, der kan inkluderes:

Biodiversitet

Mål og rapporter virksomhedens indvirkning på biodiversitet, herunder bevarelse af naturlige habitater, støtte til økosystemer og tiltag til at beskytte truede arter.

Leverandørkæde

Evaluer og rapporter om bæredygtigheden i din virksomheds leverandørkæde, herunder etiske retningslinjer for leverandørvalg, arbejdsforhold og miljøpraksis hos leverandører.

Produktsikkerhed

Rapportér om, hvordan din virksomhed sikrer produktsikkerhed og overholder gældende standarder og regler for forbrugerbeskyttelse.

Menneskerettigheder

Mål og rapportér om, hvordan din virksomhed respekterer og fremmer menneskerettigheder i både egen drift og i leverandørkæden.

Indkomstulighed

Analyser og rapportér om indkomstfordelingen internt i din virksomhed og bidraget til at mindske ulighed i samfundet gennem lønpolitikker og sociale initiativer.

Vandforbrug og -styring

Mål og rapportér om din virksomheds vandforbrug, vandeffektivitet og tiltag til at bevare og beskytte vandressourcer.

Kundeforhold og databeskyttelse

Rapportér om din virksomheds politikker og praksis vedrørende kundebeskyttelse, privatliv og databeskyttelse.

Forsknings- og udviklingsinvesteringer

Mål og rapportér om din virksomheds investeringer i forskning og udvikling af bæredygtige og innovative løsninger.

Affaldshåndtering

Mål og rapportér om din virksomheds affaldsgenerering, genanvendelses- og genbrugsinitiativer samt affaldsreduktionsmål.

Samfundsengagement

Rapportér om din virksomheds engagement i lokalsamfundet, filantropiske aktiviteter og initiativer til at støtte socialt velgørende formål.

HUSK...

Husk, at det er vigtigt at vælge målepunkter, der er relevante for din virksomhed og dens specifikke påvirkning og aktiviteter. Derudover kan det være nyttigt at konsultere internationale retningslinjer og rammer såsom Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) og Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) for yderligere vejledning om ESG-regnskaber og relevante målepunkter.

Har du brug for rådgivning eller hjælp til digitalisering af dine processer, eller har du brug for en konsulent til at varetage en midlertidig stilling?

 

Ring på

Line Arrow 19

Læs seneste nyt fra Adminto

Nysgerrig på mere? Du kan læse meget mere omkring interim og nyheder på det økonomiske område.

Den nye bogføringslov

Den nye bogføringslovs opdaterede deadlines samt godkendte standardbogføringssystemer Ikrafttrædelsestidspunktet i den nye bogføringslov for kravet om digital bogføring er fastlagt for virksomheder, der har pligt

Læs mere »

Få et uforpligtende tilbud

Få et tilbud på en god løsning inden for 24 timer. Vi er klar, når du har brug for at få tilført ressourcer og kompetencer til at få løst dine drifts-, udviklings- eller ledelsesopgaver i din økonomiafdeling.