Guide til rekruttering af økonomimedarbejdere

Rekruttering af økonomimedarbejdere indebærer at tiltrække og ansætte kvalificerede fagfolk til at arbejde inden for økonomi og regnskab i en virksomheds økonomifunktion. I denne artikel finder du en række tips, der kan være nyttige at have fokus på under rekrutteringsprocessen.

Jobbeskrivelse

Når du ved om det enten er en økonomichef, regnskabschef, CFO, controller, lønbogholder eller bogholder du mangler så skal du starte med at udarbejde en detaljeret jobbeskrivelse, der præciserer de nødvendige arbejdsopgaver, kvalifikationer, erfaringer og ansvarsområder for den ønskede økonomimedarbejder. Dette vil hjælpe med at tiltrække relevante kandidater og give dem en klar forståelse af jobbet. 

Uddannelseskrav

Overvej om der er specifikke uddannelseskrav, du ønsker, at kandidaterne skal opfylde. For eksempel kan du foretrække kandidater med en bachelorgrad eller kandidat i økonomi eller regnskab.

Jobannoncering

Brug forskellige kanaler til at annoncere jobannoncen, såsom virksomhedens hjemmeside, online jobportaler, sociale medier og faglige netværk. Sørg for at inkludere vigtige oplysninger som jobtitel, beskrivelse, krav og ansøgningsfrist.

CV-screening

Gennemgå indkomne ansøgninger og CV’er for at identificere kandidater, der opfylder de ønskede kvalifikationer. Vær opmærksom på deres uddannelsesmæssige baggrund, erfaring, færdigheder og baggrund for at søge jobbet.

Interviews

Inviter udvalgte kandidater til en indledende samtale for at vurdere deres færdigheder, viden og egnethed til stillingen. Du kan bruge forskellige interviewteknikker, herunder adfærdsbaserede spørgsmål og case-interviews for at evaluere deres evne til at håndtere økonomiske scenarier. Vær opmærksom på at give kandidaten det fulde billede af jobbet og virksomheden, så der er en klar forventningsafstemning.

Vurder kandidaternes færdigheder

Økonomimedarbejdere skal have solide færdigheder inden for regnskab, økonomistyring og eventuelt have erfaring med specifikke softwareprogrammer. Vær opmærksom på at vurdere kandidaternes evner inden for disse områder gennem indgående spørgsmål til erfaringer.

Analytiske evner

Økonomimedarbejdere skal være i stand til at analysere data, identificere tendenser og træffe velbegrundede beslutninger baseret på økonomiske oplysninger. Vurder selv kandidaternes evne til at tænke analytisk og løse problemer inden for økonomi og regnskab, og anvend evt. en IQ test for afklaring.

Kommunikationsevner

Effektiv kommunikation er afgørende for økonomimedarbejdere, da de ofte skal forklare komplekse økonomiske begreber og rapportere til forskellige interessenter. Evaluer kandidaternes skriftlige og mundtlige kommunikationsevner for at sikre, at de kan formidle økonomiske oplysninger tydeligt og præcist.

Teamarbejdsevner

Økonomimedarbejdere samarbejder ofte med andre afdelinger og interessenter i organisationen. Vurder kandidaternes evne til at arbejde godt i teams og samarbejde effektivt med andre medarbejdere og anvend evt. en personlighedstest her for afklaring.

Kulturforhold

Udover de faglige kvalifikationer er det vigtigt at vurdere, om kandidaten passer ind i virksomhedens kultur og værdier. Dette kan hjælpe med at sikre, at de integreres godt i teamet og organisationen som helhed. Vær opmærksom på at give kandidaten det rette billede af jeres værdier og kultur, så der også på dette område er forventningsafstemt.

Faglige cases

Overvej at give kandidaterne en faglig prøve, hvor de skal løse opgaver eller analysere regnskabsdata. Dette kan hjælpe med at vurdere deres praktiske færdigheder og evne til at anvende teori i praksis.

Tests

Overvej at give kandidaterne en personlighedstest samt evt. også en IQ test for at sikre dels at vedkommende som person passer ind i organisationen og dels at kandidaten har det forventede niveau ”kapacitetsmæssigt”.

Referencer og baggrundstjek

Når du har indsnævret feltet til nogle få kandidater, er det en god idé at indhente referencer fra deres tidligere arbejdsgivere og få afklaret eventuelle tvivls-områder.

Tilbud og ansættelse

Når du har identificeret den mest passende kandidat, skal du kontakte dem med et jobtilbud. Diskuter løn, arbejdsbetingelser og eventuelle yderligere fordele og når kandidaten har accepteret tilbuddet, så skal du hurtigst muligt få det formelle omkring kontrakten på plads.

 

Husk at følge gældende love og retningslinjer for rekruttering og ansættelse. Det kan være nyttigt at samarbejde med HR-afdelingen eller rekrutteringsvirksomheder, som er eksperter indenfor området. Disse vil også kunne hjælpe med at få gennemført personligheds- eller/og IQ tests.

Har du brug for rådgivning eller hjælp til rekruttering af din næste nye økonomimedarbejder? 

Ring på

Line Arrow 19

Læs seneste nyt fra Adminto

Nysgerrig på mere? Du kan læse meget mere omkring interim og nyheder på det økonomiske område.

Den nye bogføringslov

Den nye bogføringslovs opdaterede deadlines samt godkendte standardbogføringssystemer Ikrafttrædelsestidspunktet i den nye bogføringslov for kravet om digital bogføring er fastlagt for virksomheder, der har pligt

Læs mere »
interim management

ESG-Regnskab

ESG-regnskab – Få et overblik over en af tidens store trends ESG-regnskaber (Environmental, Social, and Governance) er blevet en stor trend inden for virksomhedsrapportering i

Læs mere »

Få et uforpligtende tilbud

Få et tilbud på en god løsning inden for 24 timer. Vi er klar, når du har brug for at få tilført ressourcer og kompetencer til at få løst dine drifts-, udviklings- eller ledelsesopgaver i din økonomiafdeling.