Midlertidige ansættelsesforhold og hvordan de kan hjælpe din virksomhed

Midlertidige ansættelsesforhold kan være en god måde for virksomheder at rekruttere arbejdskraft præcis, når der er behov for det. I denne artikel vil vi udforske de forskellige midlertidige ansættelsesforhold, og hvordan de kan hjælpe din virksomhed.

Ideelt til projektorienterede opgaver

Hvad er en midlertidig ansat?

Som udgangspunkt, så er en midlertidig ansat en medarbejder, som har en ”klar defineret ansættelsesperiode”, så både medarbejder og virksomhed ved, hvornår ansættelsesforholdet stopper igen – modsat en fastansat.

I dag dækker begrebet dog over mere end lige det at have et ansættelsesforhold med den virksomhed, som man udfører arbejdet for. I denne artikel kan du læse om emner inden for midlertige ansættelser:

Vikariater

Vikariater er en anden form for midlertidig ansættelse, hvor en person er ansat til at dække en midlertidig fravær, for eksempel på grund af orlov, sygdom eller ferie. Baggrund for vikariater kan også være at imødegå spidsbelastninger, omkostningsreduktioner i produktionen og for at sikre sig strategisk fleksibilitet. Vikariater kan variere i længde, fra en dag til flere måneder, afhængigt af behovet.

 

Fordelen ved vikariater er, at de giver virksomheden mulighed for at opretholde kontinuiteten i arbejdsprocesserne, mens den faste medarbejder er fraværende eller produktionen peak’er. Vikariater kan også give virksomheden mulighed for at evaluere en potentiel ny medarbejder på kort sigt, før de tager en beslutning om en permanent ansættelse – ”try and hire”.

Interim

Interim-ansættelse er en form for midlertidig ansættelse, hvor en person er ansat til at udføre en bestemt opgave i en begrænset periode. Det kan være at erstatte en medarbejder, der er på orlov, eller at løse en specifik udfordring, der kræver en særlig ekspertise. Interim-ansatte er typisk erfarne fagfolk, der kan komme ind og levere resultater på kort tid.

Fordelen ved interim-ansættelse er, at virksomheden kan få adgang til specialistkompetencer, som ellers ikke ville være til rådighed i virksomheden. Derudover kan virksomheden reducere risikoen ved at ansætte nogen permanent, hvis der kun er behov for midlertidig hjælp.

Du kan læse meget mere om interim her.

Trend set i historisk perspektiv

Vi har globalt over de seneste 30 år set en kraftig stigning i antallet af midlertidige ansættelser, og det er en udvikling, som forventes at forsætte de kommende år. Udviklingen er startet i USA, og tal viser, at ca. 35% af arbejdsstyrken i 2020 arbejdede under betegnelsen ”midlertidige ansættelser”. I 90’erne var baggrunden typisk omkostningsbesparelser fra virksomhedens side, da man ofte betalte vikarer en lavere løn for det samme arbejde end en fastansat fik.

 

I dag drives udviklingen i stor grad af det faktum, at man i mange brancher mangler faglært arbejdskraft. Det er brancher som f.eks. teknologi, IT og ingeniører mv., som anvender det, som man kan kalde en ”specialist vikar”. Specialist vikaren har typisk etableret sig som freelancer/selvstændig konsulent eller er tilknyttet et specialist-vikarbureau, som med netop disse specifikke kompetencer henvender sig til kunder med behovet for netop de kompetencer.

 

Virksomhederne er på den måde ”tvunget” til vikar/interim ansættelser for at sikre sig kompetencerne, men på den anden side er specialist opgaver i mange virksomheder projektopgaver, hvor man til det enkelte projekt tilknytter præcis de kompetencer og ressourcer, som man har brug for. Der giver en projektansættelse virksomheden den bedste fleksibilitet for at sikre sig den allerbedste kompetence i lige præcis den periode de har brug for det – så lever man med, at man betaler en højere pris.

Europæisk udvikling

I Europa ser vi helt samme udvikling som i USA, og vi har her helt samme forventninger til udvikling i fremtiden. I 2020 var ca. 11% af arbejdsstyrken i Europa ansat i midlertidige ansættelsesforhold, hvor det er lande som Spanien og Portugal som topper listen.

I Europa har vi i historisk perspektiv haft et meget strengt regulereret arbejdsmarked i forhold til ansættelser og afskedigelser, hvor virksomheder så har benyttet sig af vikarer for at undgå disse dyre og langstrakte kontrakts forpligtelser. Vi ser dog helt samme trend omkring specialist vikarer, som man ser i USA.

Hvilke fordele er der for virksomheder ved at bruge midlertidig ansatte?

Tilførsel af specifikke kompetencer

Til projekter eller måske bare for at sikre en god drift af din virksomhed kan det være en god ide til tilknytte interim specialist ressourcer, som har præcis de kompetencer, som du har brug for. Det sikrer dig kompetencerne, men det giver dig også en meget stor grad af fleksibilitet forbi du netop kun køber kompetencerne i den periode, som du har brug for det. Det viser sig ofte, at det i længden er en billigere løsning – selvom du betaler mere til interim medarbejdere i perioden – fordi du så ikke har en lønomkostning, når du ikke har medarbejderen – modsat hvis medarbejderen er fastansat.

 

Fleksibilitet ved økonomiske kriser

Kriser som f.eks. økonomisk nedgang kan kræve midlertidig arbejdskraft for at hjælpe virksomheden med at overleve krisen. Fordelen ved midlertidige ansættelsesforhold i kriser er, at de giver virksomheden mulighed for at tilpasse sig og reagere hurtigt på en uforudset situation. Virksomheden kan også undgå at tage beslutninger om permanent ansættelse, når der er stor usikkerhed om fremtiden.

 

Hjælp ved sygdom / orlov / øvrigt fravær

Midlertidige ansættelsesforhold kan også være en god løsning, når en medarbejder er syg eller på orlov i længere tid. Det kan være en udfordring for en virksomhed at dække en medarbejders fravær i en længere periode, men med en midlertidig ansættelse kan virksomheden undgå at skulle foretage en permanent ansættelse og kan derved reducere omkostningerne.

Hjælp ved fratrædelser

Modtager du en kritisk opsigelse, så er du ofte din den situation, at du ikke kan nå at ansætte en ny medarbejder inden vedkommende stopper, og du kan derfor benytte dig af en interim konsulenter, indtil du er på plads med en ny fastansat medarbejder. Interim konsulenten kan få overdraget opgaven, varetage opgaven selvstændigt i perioden og derefter overdrage opgaven til ny medarbejder. Herved sikres du kontinuitet på posten, og det sikres, at værdifuld viden ikke går tabt.

 

Try and hire

Det er i mange brancher sædvane at anvende ”try and hire”. Et vikariat giver her virksomheden mulighed for at evaluere en potentiel ny medarbejder på kort sigt, før de tager en beslutning om en permanent ansættelse – ”try and hire”. Modsat giver det selvfølgelig også medarbejderen en god viden om, hvad vedkommende i givet fald forpligter sig til ved en eventuel fastansættelse.

 

Nemmere lønadministration

Hvis du ansætter medarbejdere på midlertidige vilkår, så behøver du ikke at indgå langsigtede forpligtelser med lange opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelser mv.

Hvis du anvender freelancere/selvstændige/konsulenter eller laver aftaler med et vikarbureau, slipper du helt for at lave ansættelseskontraker, aflønning, aflønne ved sygdom og tilbyde personalegode mv. – al den administration og risiko slipper du for, da den ligger hos den anden part.

Man with phone. Group of business people that working on the project in the office

Skab fleksibilitet med midlertidige ansættelser

Konklusion

Det vil blive mere og mere kompliceret at finde kvalificeret arbejdskraft – arbejdsmarkedet er blevet mere snævert og mere udbudsdrevet og virksomhederne må i større grad sætte deres lid til vikarer og andre former for midlertidig arbejdskraft for at imødekomme deres rekrutteringsbehov.

Midlertidige ansættelsesforhold kan være en god måde for virksomheder at rekruttere midlertidig arbejdskraft, når der er behov for det. Interim-ansættelse, vikariater og andre midlertidige ansættelsesforhold kan give virksomhederne adgang til specialistkompetencer, opretholde kontinuiteten i arbejdsprocesserne, reducere omkostningerne, reagere hurtigt på kriser.

Når man overvejer midlertidige ansættelsesforhold, er det vigtigt at tage hensyn til de specifikke behov i ens virksomhed og nøje overveje fordele og ulemper ved at ansætte en midlertidig arbejdskraft i stedet for en fastansat. Vil du vide mere om, hvordan du kan få gavn af midlertidige ansættelser i din virksomhed?

Læs seneste nyt fra Adminto

Nysgerrig på mere? Du kan læse meget mere omkring interim og nyheder på det økonomiske område.

Den nye bogføringslov

Den nye bogføringslovs opdaterede deadlines samt godkendte standardbogføringssystemer Ikrafttrædelsestidspunktet i den nye bogføringslov for kravet om digital bogføring er fastlagt for virksomheder, der har pligt

Læs mere »

Få et uforpligtende tilbud

Få et tilbud på en god løsning inden for 24 timer. Vi er klar, når du har brug for at få tilført ressourcer og kompetencer til at få løst dine drifts-, udviklings- eller ledelsesopgaver i din økonomiafdeling.